!

File not found (404 error)

If you think what you're looking for should be here, please contact the site owner.

slot malaysia Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

Một nhóm các chuyên gia trình độ cao của chúng tôi về kế toán, kiểm toán và quản lý sẽ cung cấp các chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Các chương trình đào tạo này bao gồm từ đào tạo về các chuẩn mực kế toán và kiểm toán Quốc tế và Việt Nam đến đào tạo về các chính sách và quy chế mới nhất áp dụng cho từng ngành cụ thể hay cho hoạt động kinh doanh trên cả nước nói chung. Một hệ thống kiểm soát nội bộ tốt có thể giúp khách hàng tự bảo đảm, trợ giúp khách hàng thực hiện các chương trình kiểm toán nội bộ, chúng tôi cũng tổ chức các chương trình đào tạo các kỹ năng kiểm toán nội bộ.
Liên hệ đào tạo
Ông Nguyễn Thanh Khiết
Tổng Giám đốc
Tel: 0964 22 5555
Email: khiet.nt@asco.vn
Hotline: 081 979 5555
Đăng nhập