Kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính là một trong những lĩnh vực chính của ASCO.  Đội ngũ kiểm toán viên hành nghề của ASCO là những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty có bản lĩnh, có đạo đức nghề nghiệp tốt và có tính chuyên nghiệp cao.

Với nỗ lực cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng và thống nhất, chúng tôi cũng luôn cố gắng hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất trong việc quản trị công ty và quản lý rủi ro. Thông qua quá trình kiểm toán, chúng tôi tư vấn cho Công ty các điểm cần hoàn thiện trong hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

Kế toán báo cáo tài chính
Ông Nguyễn Thanh Khiết
Tổng Giám đốc
Tel: 0964 22 5555
Email: khiet.nt@asco.vn

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 0912 10 15 69
Email: tuyen.nn@asco.vn

Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm
Trưởng phòng Nghiệp vụ
Tel: 0988 363 299
Email: gam.nth@asco.vn 
Hotline: 0819 79 5555
Đăng nhập