Kiểm toán dự án

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO được thành lập ngày 25/09/2007 là một trong 10 doanh nghiệp Kiểm toán lớn nhất trong lĩnh vực Kiểm toán Dự án của Việt Nam.

Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định lĩnh vực kiểm toán Dự án là lĩnh vực chủ yếu. Chính vì vậy, quy trình kiểm toán, công nghệ kiểm toán và đội ngũ kỹ thuật viên và kiểm toán viên luôn được chú trọng hàng đầu. Công ty có đội ngũ Kỹ thuật viên chuyên nghiệp hơn 60 người. Công ty đã cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn hơn 50 tỉnh thành, các Bộ, ngành... với gần 7.000 dự án; đầy đủ các lĩnh vực Giao thông, Công nghiệp, Hạ tầng, Thủy điện, Dân dụng. Công ty có mạng lưới văn phòng chi nhánh rộng khắp ở Việt Nam.

Dịch vụ kiểm toán quyết toán các công trình XDCB bao gồm:

  • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
  • Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của các Ban quản lý dự án.
  • Kiểm toán xác định chi phí đầu tư đề nghị quyết toán.
Kiểm toán dự án
Ông Nguyễn Thanh Khiết
Tổng Giám đốc
Tel: 0964 22 5555
Email: khiet.nt@asco.vn

Ông Đào Thanh Tú
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 0982 911 511
Email: tu.dt@asco.vn

Ông Vũ Văn Liên
Cố Vấn TGĐ
Tel: 0903 443 717
Email: lien.vv@asco.vn

Ông Nguyễn Quốc Trung
Trưởng phòng Kiểm toán Dự án 1
Tel: 0986 760 259
Email: trung.nq@asco.vn

Ông Phạm Huy Khải
Trưởng phòng Kiểm toán Dự án 2
Tel:0982 954 669
Email: khai.ph@asco.vn
 
Hotline: 08 1979 5555
Đăng nhập