!

File not found (404 error)

If you think what you're looking for should be here, please contact the site owner.

slot malaysia Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng ngày một ra tăng của Thủ đô Hà Nội nói chung và chuẩn bị cho việc triển khai các dự án vận tái khối lớn bằng đường sắt đô thị nói riêng, Ngày 31 tháng 10 năm 2001 UBND Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 97/2001/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý, Phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội. Ngày 6 tháng 2 năm 2007 UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc đổi tên và xác định lại chức năng, nhiệm vụ Ban quản lý, phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội, theo Quyết định trên tên của đơn vị được đổi thành Ban Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội.
Ngày 22/2/2012 UBND thành phố Hà Nội Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở kiện toàn lại Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, với 3 chức năng và 12 nhiệm vụ đã được quy định. 

Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội với chức năng chính là tham mưu giúp UBND thành phố Hà Nội trong việc nghiên cứu, xây dựng phát triển, quản lý vận hành và khai thác hệ thống ĐSĐT Hà Nội; Giúp UBND thành phố Hà Nội (Cơ quan chủ quản) trong công tác triển khai thực hiện dự án (từ bước chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng) đúng quy trình, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của dự án và làm chủ đầu tư ; quản lý vận hành, khai thác các tuyến ĐSĐT Hà Nội.

       Để phù hợp với các yêu cầu trong tình hình mới, ngày 24/7/2017 UBND thành phố Hà Nội Quyết định số 4883/QĐ-UBND về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội.
       Trải qua quá trình hơn 18 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ Cán bộ nhân viên của Ban không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, hiện nay cơ cấu Tổ chức của Ban gồm 1 Trưởng Ban  và 4 Phó Trưởng Ban,  4 Phòng chức năng nghiệp vụ và 2 Phòng thực hiện dự án trực thuộc, tổng số Cán bộ nhân viên của Ban là 125, đa số đội ngũ có trình độ Đại học và trên đại học với nhiều chuyên môn lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu công việc.
       Phát triển mạng lưới vận tải hành khách tốc độ cao tại các thành phố lớn và các đô thị đang phát triển để giải quyết vấn đề giao thông đô thị  và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế văn hóa, xã hội là xu thế tất yếu. Trong đó phát triển mạng lưới đường sắt đô thị được coi là lựa chọn hàng đầu. Với những ưu thế riêng, chắc chắn đường sắt đô thị của thành phố Hà Nội sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thủ đô và là một trong những hình ảnh năng động phát triển và hiện đại trong bức tranh tổng thể của thủ đô ngàn năm văn hiến.
 

       Trụ sở chính:      CC2, khu đô thị Đồng Tàu – Hoàng Mai – Hà Nội
       Điện thoại:          024.39435127    
       Fax:                     024.39435126
       Website:              http://mrb.hanoi.gov.vn

Đăng nhập