Giới thiệu

Văn hóa doanh nghiệp ASCO

TẦM NHÌN:
Trở thành 1 trong những Công ty Kiểm toán, tư vấn, thẩm định hàng đầu Việt Nam:
- Kiểm toán Dự án: Top 5 Công ty Kiểm toán lớn nhất Việt Nam 2024
- Thẩm định giá: Top 5 Công ty Thẩm định giá lớn nhất Việt Nam năm 2024
- Kiểm toán BCTC: Top 10 Công ty Kiểm toán lớn nhất Việt Nam (Bắt buộc phải là Kiểm toán Niêm Yết). Năm 2024.

-----
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
* Chính trực: Trong mọi nghề nghiệp, đặc biệt là kiểm toán.
* Phụng sự: Tinh thần phục vụ, phụng sự như sứ mệnh của Công ty đã xác định.
* Chủ động. (Tính chủ đông trong mọi việc, không để bị động).
* Trách nhiệm. Luôn nhận trách nhiệm về mình, từ đó chủ động đề xuất giải pháp để thực hiện, hoàn thiện, giải quyết tồn tại, vướng mắc.
* Kế hoạch (Bắt đầu từ kế hoạch). Kế hoạch 5 phút mỗi ngày.
* Hợp tác (Hợp tác cộng sinh: 1+ 1 = n (n từ 1 đến vô cùng)
* Uy tín. Giữ uy tín trong từng cam kết nhỏ.
* Tình yêu: Yêu công việc mình làm, yêu các đối tác, khách hàng.
* Luôn đồi mới (Làm mới chỉnh mình)
* Hạnh phúc: Hạnh phúc để thành công, trên cơ sở tình yêu với các công việc mình đã làm. Đó là một phần cuộc đời của chúng ta, nên phải yêu mến. Tìm kiếm nhiềm vui và HP trong các công việc.

-----
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ASCO: Giá trị cốt lõi và mô hình 7 thói quen hiệu quả.
- Sống kiểu kiến tạo: Chủ động, chịu trách nhiệm, quyền lựa chọn của mỗi cá nhân.
- Bắt đầu bằng đích đến.
- Ưu tiên điều quan trọng.
- Tư duy cùng thắng.
- Thấu hiểu rồi được hiểu.
- Hợp tác cộng sinh.
- Làm mới chính mình.

Bài viết cùng danh mục

Đăng nhập