Giới thiệu về Dịch vụ kiểm toán Dự án

Giới thiệu về Dịch vụ kiểm toán Dự án

Nội dung trích dẫn của tin tức, có thể click vào link để xem chi tiết.
Thực hiện Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là các Chuyên gia, kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán xây dựng, đã từng tham gia kiểm toán nhiều dự án lớn về các lĩnh vực như: Giao thông; Dân dụng; Thủy lợi; Thủy điện; Công nghiệp …nhiều dự án lớn, phức tạp, được trang bị các kỹ thuật và phương pháp tiếp cận kiểm toán của Công ty nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất, có độ tin cậy cao.
 
Dịch vụ kiểm toán quyết toán các công trình XDCB bao gồm:
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của các Ban quản lý dự án.
 • Kiểm toán xác định chi phí đầu tư đề nghị quyết toán.

Giới thiệu về Dịch vụ kiểm toán BCTC

Giới thiệu về Dịch vụ kiểm toán BCTC

Đối với ASCO, việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán nhất quán, tối ưu là kim chỉ nam cho hoạt động của chúng tôi cũng như của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho số lượng và nhóm khách hàng lớn ở Việt Nam, từ các công ty sản xuất đến các công ty dịch vụ. Nhóm kiểm toán của chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ có tính truyền thống như kiểm toán tình hình hàng năm, soát xét định kỳ, và kiểm toán tổng hợp cho các Công ty, Tổng Công ty, chưa nói tới các dịch vụ soát xét chẩn đoán và dịch vụ tư vấn về sáp nhập, giải thể, mua bán, vay vốn, và tài trợ vốn. Các dịch vụ kiểm toán đầu tư cho các dự án đầu tư đã kết thúc theo yêu cầu của Luật đầu tư tại Việt Nam là một nhánh khác trong các chức năng của chúng tôi.
Toàn bộ các kiểm toán viên của chúng tôi đều được trang bị các kiến thức sâu rộng về quản lý, kiểm toán và chuyên ngành kế toán, và có kinh nghiệm phong phú tích luỹ qua nhiều năm công tác. Đặc biệt, các kiểm toán viên của chúng tôi còn thông hiểu về các chuẩn mực kế toán và kiểm toán Quốc tế.
Chúng tôi áp dụng các công nghệ, phương pháp tiếp cận và phương pháp luận mới nhất theo quy định và hướng dẫn của quốc tế cũng như từ sự hỗ trợ, cộng tác với các hãng kiểm toán và tư vấn hàng đầu Việt Nam cho việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng để đảm bảo rằng các dịch vụ đó đạt chất lượng cao nhất. Tóm lại, các dịch vụ kiểm toán của chúng tôi cung cấp cho các khách hàng bao quát, nhưng không chỉ hạn chế ở các nội dung sau:

 • Kiểm toán độc lập
 • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Kiểm soát tính tuân thủ
 • Đánh giá khả năng thực hiện của dự án
 • Hướng dẫn quản lý dự án


Giới thiệu về Dịch vụ Thẩm định giá

Giới thiệu về Dịch vụ Thẩm định giá

Dịch vụ thẩm định giá bao gồm:

 • Định giá bất động sản và động sản
 • Định giá doanh nghiệp cho mục đích chuyển đổi, sáp nhập, chia tách, mua bán và thanh lý
 • Định giá cho mục đích liên doanh và cơ cấu lại DN
 • Tư vấn về tranh chấp và thiệt hại đối với hoạt động kinh doanh


Đăng nhập