!

File not found (404 error)

If you think what you're looking for should be here, please contact the site owner.

slot malaysia Giới thiệu về Dịch vụ kiểm toán BCTC

Giới thiệu về Dịch vụ kiểm toán BCTC

Đối với ASCO, việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán nhất quán, tối ưu là kim chỉ nam cho hoạt động của chúng tôi cũng như của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho số lượng và nhóm khách hàng lớn ở Việt Nam, từ các công ty sản xuất đến các công ty dịch vụ. Nhóm kiểm toán của chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ có tính truyền thống như kiểm toán tình hình hàng năm, soát xét định kỳ, và kiểm toán tổng hợp cho các Công ty, Tổng Công ty, chưa nói tới các dịch vụ soát xét chẩn đoán và dịch vụ tư vấn về sáp nhập, giải thể, mua bán, vay vốn, và tài trợ vốn. Các dịch vụ kiểm toán đầu tư cho các dự án đầu tư đã kết thúc theo yêu cầu của Luật đầu tư tại Việt Nam là một nhánh khác trong các chức năng của chúng tôi.
Toàn bộ các kiểm toán viên của chúng tôi đều được trang bị các kiến thức sâu rộng về quản lý, kiểm toán và chuyên ngành kế toán, và có kinh nghiệm phong phú tích luỹ qua nhiều năm công tác. Đặc biệt, các kiểm toán viên của chúng tôi còn thông hiểu về các chuẩn mực kế toán và kiểm toán Quốc tế.
Chúng tôi áp dụng các công nghệ, phương pháp tiếp cận và phương pháp luận mới nhất theo quy định và hướng dẫn của quốc tế cũng như từ sự hỗ trợ, cộng tác với các hãng kiểm toán và tư vấn hàng đầu Việt Nam cho việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng để đảm bảo rằng các dịch vụ đó đạt chất lượng cao nhất. Tóm lại, các dịch vụ kiểm toán của chúng tôi cung cấp cho các khách hàng bao quát, nhưng không chỉ hạn chế ở các nội dung sau:


Đăng nhập