Giới thiệu về Dịch vụ kiểm toán Dự án

Thực hiện Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là các Chuyên gia, kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán xây dựng, đã từng tham gia kiểm toán nhiều dự án lớn về các lĩnh vực như: Giao thông; Dân dụng; Thủy lợi; Thủy điện; Công nghiệp …nhiều dự án lớn, phức tạp, được trang bị các kỹ thuật và phương pháp tiếp cận kiểm toán của Công ty nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất, có độ tin cậy cao.
 
Dịch vụ kiểm toán quyết toán các công trình XDCB bao gồm:
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
  • Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của các Ban quản lý dự án.
  • Kiểm toán xác định chi phí đầu tư đề nghị quyết toán.

Đăng nhập