Tin chuyên ngành

Cách mạng 4.0: Thời cơ và thách thức với kế toán kiểm toán

Cách mạng 4.0: Thời cơ và thách thức với kế toán kiểm toán

● 06/09/2018
  Cách mạng 4.0: Thời cơ và thách thức với kế toán kiểm toán   Ngày 6/7, Cục Quản lý và giám sát kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính phối hợp với Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thời cơ và thách thức với kế toán kiểm ...
Kế toán – kiểm toán và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Kế toán – kiểm toán và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

● 29/11/2018
Kiểm toán và cách mạng 4.0 Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi môi trường, điều kiện làm việc của ngành Kế toán – kiểm toán. Bài viết trình bày một số vấn đề liên quan đến xu hướng, môi trường làm việc trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán trong kỷ nguyên số, hướng đi ...
 Trang:    1  2 
Đăng nhập