Kiến thức chuyên môn Câu hỏi thường gặp

Nơi trao đổi, chia sẻ các nội dung liên quan đến chuyên ngành xây dựng, kiểm toán, thẩm định giá, tư vấn thẩm tra phê duyệt quyết toán, tư vấn thuế, đào tạo...

Về Đề án áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

Trong hai ngày 6,7/6/2018, Bộ Tài chính dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới (WB) đã tổ chức Hội thảo “Đề án áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam” tại Ninh Bình, với sự tham gia của các đại diện cơ quan Nhà nước (Cục, Vụ thuộc Văn phòng Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà ...
Thực trạng chuyển giá và giải pháp chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

Thực trạng chuyển giá và giải pháp chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

Việt Nam là một nước có nền kinh tế thị trường phát triển chưa toàn diện. Vốn, công nghệ còn thiếu và lạc hậu, dẫn đến sự phát triển kinh tế thiếu bền vững trong môi trường cạnh tranh toàn cầu như hiện nay. Để thu hút các doanh nghiệp (DN) nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ vào Việt Nam, ...
Đề xuất nhân sự chủ chốt giống nhau trong 2 hồ sơ dự thầu

Đề xuất nhân sự chủ chốt giống nhau trong 2 hồ sơ dự thầu

Theo hướng dẫn tại các Mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải đề xuất một số vị trí nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSMT...
Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

Theo điểm b, khoản 2, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, Chủ đầu tư trình Sở Xây dựng cấp tỉnh thẩm định dự án từ nhóm B trở xuống trên địa bàn. Nhưng Sở Xây dựng chỉ thẩm định phần Thiết kế cơ sở của dự án Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng ...
 Trang:    1  2  3 
Đăng nhập