Kiến thức chuyên môn Câu hỏi thường gặp

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

Theo điểm b, khoản 2, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, Chủ đầu tư trình Sở Xây dựng cấp tỉnh thẩm định dự án từ nhóm B trở xuống trên địa bàn. Nhưng Sở Xây dựng chỉ thẩm định phần Thiết kế cơ sở của dự án Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng ...
Thông tư hướng dẫn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

Thông tư hướng dẫn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

Hiện tại chưa có Thông tư hướng dẫn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Vậy, trong thời gian này tôi phải áp dụng theo văn bản nào để lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu chỉ định xây lắp? Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp như sau: Về việc áp dụng mẫu ...
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đơn vị của ông Huỳnh Quang Đạt (TP Hồ Chí Minh) đang gặp vướng mắc đối với 1 gói thầu xây lắp. Trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu trị giá 21,5 tỷ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định, phương thức lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Tuy ...
 Trang:    1  2 
Đăng nhập