!

File not found (404 error)

If you think what you're looking for should be here, please contact the site owner.

slot malaysia Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng xây dựng công trình

07/09/21
Thông tư số 13/2021/TT-BXD là văn bản tích hợp nội dung hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng xây dựng công trình từ các Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; ...
Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng

07/09/21
Ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng. Các tập định mức dự toán xây dựng công trình mới ban hành gồm: Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình Định ...
Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

28/08/21
Ngày 28/5/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BXD  Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của ...
Đăng nhập