Tìm kiếm
Close this search box.

góc nhìn chuyên gia

Cam kết từng việc nhỏ - Chuẩn mực ngay từ đầu - Chuyên nghiệp nhất có thể -
Phụng sự để dẫn đầu!

Incoterms và những điều cần biết

That’s where product roadmaps come to the rescue. With this all-embracing visual tool, you will manage even the most comprehensive projects with ease.

Don’t believe it? Introduce the roadmap to your project, and you will see the difference! But first, read this short and easy guide where I explain everything you need to know.

What exactly is a product roadmap?

A product roadmap visually represents how a digital product, usually software, will develop and evolve over Simply put, it’s the strategic plan that maps out what future functionalities should be implemented, who is responsible for delivering them, and when they should be completed. Importantly, in the roadmap, the product team can also identify core long-term goals and anticipated outcomes.

It is a long established fact that

A product roadmap visually represents how a digital product, usually software, will develop and evolve over Simply put, it’s the strategic plan that maps out what future functionalities should be implemented, who is responsible for delivering them, and when they should be completed. Importantly, in the roadmap, the product team can also identify core long-term goals and anticipated outcomes.

A product roadmap visually represents how a digital product, usually software, will develop and evolve over Simply put, it’s the strategic plan that maps out what future functionalities should be implemented, who is responsible for delivering them, and when they should be completed. Importantly, in the roadmap, the product team can also identify core long-term goals and anticipated outcomes.

Types of product roadmaps

A product roadmap visually represents how a digital product, usually software, will develop and evolve over. Simply put, it’s the strategic plan that maps out what future functionalities should be implemented, who is responsible for delivering them, and when they should be completed. Importantly, in the

     

Chia sẻ:

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO

Đồng hành cùng doanh nghiệp đưa
ra quyết định trong tương lai

Tư vấn tổng
thể trọn gói

Giàu kinh
nghiệm

Tối ưu tiến
độ

Tối ưu chi
phí

Độ tin
cậy cao

Các dịch vụ khác mà ASCO cung cấp

Kiểm toán tài chính

Đối với ASCO, việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán nhất quán, tối ưu là kim chỉ...

Kiểm toán báo cáo QTDAHT

Thực hiện Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là các Chuyên gia, kỹ thuật...

Thẩm định giá

Dịch vụ thẩm định giá bao gồm: • Định giá bất động sản và động sản • Định...

Dịch vụ kế toán

ASCO cung cấp các dịch vụ kế toán cho khách hàng, gồm làm sổ sách, lập dự toán...

Dịch vụ đào tạo

Một nhóm các chuyên gia trình độ cao của chúng tôi về kế toán, kiểm toán và quản...

Dịch vụ tư vấn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty và các nhà đầu tư trong...

Kiểm toán nội bộ

Từ tầm nhìn đến giá trị, chúng tôi đang chuyển đổi niềm tin bằng công nghệ. Kết nối...

Kiểm toán vốn

Từ tầm nhìn đến giá trị, chúng tôi đang chuyển đổi niềm tin bằng công nghệ. Kết nối...