Tin ASCO

Qui định mới trong Luật Kế toán 2015: Thông thoáng và phù thông lệ quốc tế

Qui định mới trong Luật Kế toán 2015: Thông thoáng và phù thông lệ quốc tế

● 12/01/2017
Ngày 20/1, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề giới thiệu Nghị định 174/2016/NĐ-CP (Nghị định 174) quy định chi tiết một số điều Luật Kế toán 2015, có hiệu lực từ 1/1/2017, với nhiều điểm mới thông thoáng cho doanh nghiệp (DN), đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế...
 Trang:    1  2  3 
Đăng nhập