Tin chuyên ngành

Cách mạng 4.0: Thời cơ và thách thức với kế toán kiểm toán

 

Cách mạng 4.0: Thời cơ và thách thức với kế toán kiểm toán
 
Ngày 6/7, Cục Quản lý và giám sát kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính phối hợp với Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thời cơ và thách thức với kế toán kiểm toán".


Theo ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng   Cục Quản lý và giám sát kế toán và   kiểm toán, cách mạng 4.0 đang ở giai  đoạn sơ khai nhưng chắc chắn sẽ  thay  đổi cách thức mà các kế toán  viên, kiểm toán viên, chuyên gia tài  chính hành nghề và các doanh  nghiệp, tổ chức tiến hành hoạt động  kinh doanh trong tương lai.

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán và kiểm  toán (KTKT), các kế toán viên, kiểm  toán viên sẽ thua thiệt nếu không thay  đổi tư duy, không đổi mới cách cung  cấp dịch vụ, không vận dụng công  nghệ, không hội nhập toàn cầu.

Chính vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm chỉ ra 3 chặng đường chính ngành KTKT hướng tới cách mạng 4.0, trong đó nêu rõ: Thực trạng ngành KTKT của Việt Nam đang ở chặng đường đầu tiên; thực tiễn của các nước phát triển trong khu vực và toàn cầu đang ở chặng đường thứ hai; tương lai của ngành KTKT là chặng đường cuối cùng.

Ông Chính cho biết, nội dung thảo luận tập trung vào đánh giá ảnh hưởng của cách mạng 4.0 đến lĩnh vực KTKT toàn cầu, khu vực và ở Việt Nam; đồng thời nghe đại diện các doanh nghiệp như ACCA, Công ty cổ phần MISA… giới thiệu thực tiễn và giải pháp công nghệ tại doanh nghiệp (về thực hiện chức năng kế toán tài chính quản trị) và doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam, khu vực, quốc tế.

Tại hội thảo các diễn giả cũng đã đưa ra các khuyến nghị, đề xuất điều chỉnh khuôn khổ pháp lý, cách thức quản lý và bảo đảm an ninh, phát triển chức năng kế toán tài chính quản trị tại doanh nghiệp và thị trường dịch vụ KTKT đáp ứng thay đổi của công nghệ.

Theo ông Chính, những thông tin được nêu ra tại hội thảo sẽ được tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ, trên cơ sở tham mưu, đề xuất những thay đổi trong chính sách về quản lý nhà nước, qua đó tạo điều kiện cho thị trường KTKT Việt Nam phát triển, đáp ứng thay đổi của cách mạng 4.0.

Đề cập tới những tác động của cách mạng 4.0 đối với ngành nghề KTKT, ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch Hiệp hội KTKT Việt Nam (VACPA) cho rằng, cách mạng 4.0 đang và sẽ tác động lớn đối với ngành nghề KTKT; làm biến đổi sâu sắc, toàn diện ngành nghề này trong tương lai không xa, trong đó, vừa đặt ra thách thức nhưng đồng thời cũng tạo ra cơ hội.

Còn theo PGS. TS Đặng Văn Thanh, giai đoạn hiện nay, hoạt động tài chính đã và đang diễn ra trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ngày càng sâu, rộng, khởi phát cách mạng 4.0. Cả cơ quan làm chính sách lẫn doanh nghiệp cần có nhận thức đầy đủ, chủ động giải pháp để hệ thống tài chính, kế toán vận hành có hiệu quả, hội tụ và hài hòa giữa các quốc gia; tranh thủ các lợi ích và hạn chế những tác động bất lợi từ cuộc cách mạng này.

"Sự thành công của hệ thống tài chính mỗi quốc gia phụ thuộc vào ý thức, vào trách nhiệm và trí tuệ để đón bắt thời cơ, chủ động vượt qua thách thức" - ông Thanh nhấn mạnh.

Đức Minh - Thời báo TCVN Online.

Bài viết cùng danh mục

Đăng nhập