Tin chuyên ngành

Hỏi đáp trực tuyến Bộ Tài chính về cách tính phí kiểm toán theo TT09/2016/TT-BTC
Ảnh: Thiết kế Tòa nhà ASCO
 
hỏi:
 Kính gửi: Quý Bộ Tài chính Quý Bộ cho tôi hỏi một vấn đề như sau: Công ty chúng tôi đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành với một số đơn vị chủ đầu tư là các Ban quản lý dự án thuộc UBND tỉnh và UBND huyện. Phí kiểm toán trong hợp đồng tính theo quy định tại Điều 21, Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính cụ thể: Phí kiểm toán = Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc tổng mức đầu tư điều chỉnh bổ sung được duyệt nhân (x) tỷ lệ phần trăm (%) quy định (x) Thuế GTGT. Tuy nhiên, một số Ban QLDA cũng như cơ quan thẩm tra quyết toán đã tính lại chi phí kiểm toán như sau: Phí kiểm toán = Giá trị quyết toán công trình nhân (x) tỷ lệ phần trăm (%) quy định (x) Thuế GTGT. Vậy, Bộ Tài chính cho tôi hỏi cách tính chi phí kiểm toán theo cách tính của chúng tôi là đúng hay cách tính của Ban QLDA và cơ quan thẩm tra quyết toán là đúng, xin Quý Bộ hướng dẫn cách tính. Rất mong sớm nhận được sự giải đáp của Quý Bộ để Công ty chúng tôi áp dụng phù hợp với quy định Nhà nước. Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; chi phí kiểm toán tối đa được xác định như sau:

Chi phí kiểm toán tối đa = Định mức chi phí kiểm toán (được tính theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 21) x Tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc được điều chỉnh) của dự án + Thuế GTGT./.

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/m/hoidap/page159/hddt_chitiet?id=142351&_adf.ctrl-state=v1eduuhko_168&_afrLoop=27645388250949502#!%40%40%3F_afrLoop%3D27645388250949502%26id%3D142351%26_adf.ctrl-state%3Deu1gviina_41

Bài viết cùng danh mục

Đăng nhập