Dịch vụ

Kiểm toán dự án

Kiểm toán dự án

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO được thành lập ngày 25/09/2007 là một trong 10 doanh nghiệp Kiểm toán lớn nhất ...
Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính là một trong những lĩnh vực chính của ASCO.  Đội ngũ kiểm toán viên ...
Dịch vụ thẩm định giá

Dịch vụ thẩm định giá

Thẩm định giá là một trong 3 lĩnh vực hoạt động chính của ASCO. Hơn 10 năm qua, đội ngũ Thẩm ...
Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

Một nhóm các chuyên gia trình độ cao của chúng tôi về kế toán, kiểm toán và quản lý sẽ cung ...
Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

ASCO cung cấp các dịch vụ kế toán cho khách hàng, gồm làm sổ sách, lập dự toán ngân sách, lập ...
Đăng nhập