Tìm kiếm
Close this search box.

Chủ đầu tư: Ban QLDA Hàng Hải

Tổng mức đầu tư: 14.066.000.000 VNĐ

Địa bàn: Hải Phòng