Tìm kiếm
Close this search box.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hòa Bình

Tổng mức đầu tư: 2.200.000.000 VNĐ

Địa bàn: Hà Nội