Tìm kiếm
Close this search box.

Chủ đầu tư: Sở GTVT tỉnh Quảng Bình

Tổng mức đầu tư: 2.635.000.000 VNĐ

Địa bàn: Quảng Bình