Tìm kiếm
Close this search box.

Chủ đầu tư: Ban QLDA 6 – Bộ Giao thông Vận tải

Tổng mức đầu tư: 5.472.464.000 VNĐ

Địa bàn: Cả nước