Tìm kiếm
Close this search box.

Chủ đầu tư: Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

Tổng mức đầu tư: 32.910.000.000 VNĐ

Địa bàn: Hà Nội