Tìm kiếm
Close this search box.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2

Tổng mức đầu tư: 11.849.195.000 VNĐ

Địa bàn: Hải Phòng