Tìm kiếm
Close this search box.

Ông Nguyễn Thanh Khiết

Chủ tịch HĐTV/ Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và Cử nhân Học Viện Tài chính

Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư điện

Đạt chứng chỉ Kiểm toán viên, Thẩm định viên,…

Với hơn 25 năm kinh nghiệm, ông Khiết là chuyên gia đầu ngành, là trưởng đoàn kiểm toán các siêu dự án với TMĐT hàng nghìn tỷ đồng, đầy đủ các loại hình dự án của hầu hết các Bộ, ngành, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, tư nhân; các tỉnh ở Việt Nam.

Ngoài ra, ông Khiết còn là chuyên gia tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân về Quản lý đúng và Hệ thống quản lý tích hợp.

Ông Đào Thanh Tú
Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0982 911 511
Email: tu.dt@asco.vn
Ông Phan Đình Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0961 926 078
Email: dung.pd@asco.vn
Ông Đặng Hiền Lương
Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0902 167 179
Email: luong.dl@asco.vn
Ông Nguyễn Quốc Trung
Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0986 760 259
Email: trung.nq@asco.vn
Ông Phạm Huy Khải
Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0982 954 669
Email: khai.ph@asco.vn
Ông Lê Anh Tiến
Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0888 526 883
Email: tien.la@asco.vn
Ông Nguyễn Hữu Khoa
Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0961.539.861
Email: Khoa.nh@asco.vn